Płaski brzuch

Wciąż musisz dobierać garderobę uwzględniając wystający brzuszek? Mamy sposób, by pozbyć się niechcianej oponki wokół talii! Ćwiczenia na płaski brzuch, które proponujemy w naszym klubie są łatwe i niezwykle skuteczne. PŁASKI BRZUCH to zmniejszenie tkanki tłuszczowej, zwiększenie siły mięśni, ulga dla Twojego kręgosłupa. Smukła sylwetka bez wystającego brzucha niezależnie od wieku i płci to efekt systematycznego udziału w naszych zajęciach.

 

Pilates

Zajęcia PILATES są znakomitym sposobem na wypracowanie prawidłowej postawy ciała oraz zdrowego, swobodnego poruszania się z zachowaniem bezpieczeństwa kręgosłupa.
Zajęcia przeznaczone dla wszystkich, w szczególności dla osób, które z powodu jakichkolwiek ograniczeń nie mogą sobie pozwolić na dynamiczny trening.

 

Yoga

Yoga to staroindyjski system pracy z ciałem, oddechem i umysłem. Prowadzi do osiągnięcia harmonii i wewnętrznej równowagi. Kształtuje piękną, smukłą sylwetkę, poprawia samopoczucie i stan zdrowia. Dla niektórych jest tylko fizycznym treningiem, dla innych filozofią, sposobem na szczęśliwe, zdrowe życie. Redukuje poziom stresu. Jeśli kiedykolwiek myślałeś o rozpoczęciu praktyki jogi, poszukujesz lepszej jakości życia, pragniesz być szczęśliwa, nie zastanawiaj się dłużej, joga czeka na Ciebie.

 

Zdrowy kręgosłup

Jak ważny jest zdrowy kręgosłup każdy z nas się przekonał, kiedy nasz największy stabilizator odmówi nam posłuszeństwa. Dlatego zapraszamy na zajęcia zdrowy kręgosłup opierające się głównie na wzmacnianiu mięśni głębokich, rozciągania przykurczonych stref naszego ciała oraz nauce przyjmowania poprawnej postawy w życiu codziennym.

 

Ćwiczenia 50+

Świadomi tego, że w naszym społeczeństwie jest wiele osób dojrzałych, które chcą być aktywne i cieszyć się życiem stworzyliśmy specjalna ofertę zajęć zajęcia fitness przeznaczoną dla osób po 50 roku życia. Oferujemy spokojne ćwiczenia, oparte na wzmacnianiu mięśni głębokich, poprawiające ogólną sprawność.

 

Gimnastyka wyszczuplająca

Gimnastyka wyszczuplająca zawiera skuteczne, nieskomplikowane i właściwie dobrane ćwiczenia. To połączenie aerobiku i ćwiczeń gimnastycznych, mające na celu spalanie tkanki tłuszczowej.

 

 

  Regulamin zajęć


  I. Definicje:

  1. Klient : osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat lub osoba, która ukończyła

  co najmniej 13 lat i uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego (w

  szczególności rodzica), a także osoba prawna oraz instytucja posiadająca

  zdolność prawną, która składa lub zamierza złożyć Zamówienie lub

  korzysta z innych usług.

  2. Przedmiot transakcji: karnety na zajęcia typu fitness, taniec brzucha,

  zumba oraz usługi wymienione i opisane na wymienionej powyżej stronie

  internetowej Firmy.

  3. Sklep internetowy: serwis internetowy dostępny pod adresem www.taniec-
  orientalny.waw.pl/karnet, za pośrednictwem którego Klient może kupować

  Przedmiot transakcji.

  4.Zamówienie: oświadczenie woli Klienta określające rodzaj i ilość

  Przedmiotów transakcji zmierzające do zawarcia umowy kupna-sprzedaży

  za pośrednictwem Sklepu internetowego.

  II. Zasady ogólne świadczenia usług do których dostęp, jako

  Przedmiot transakcji, oferuje Firma.

  1. Firma sprzedaje karnety na zajęcia służące poprawie zdrowia, kondycji i

  sylwetki Klientów.

  2. Firma zapewnia Klientom sprzedaż karnetów na zajęcia prowadzone przez

  fachową i doświadczoną kadrę

  3.Klienci (ćwiczący) ponoszą pełną odpowiedzialność z tytułu ryzyka

  wykonywanych ćwiczeń. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do

  powiadomienia instruktora o złym samopoczuciu, urazach, kontuzji,

  ciąży oraz fakcie przebywania pod stałą opieką lekarską. W przypadkach

  wątpliwych Firma zaleca zasięgnięcie przez Klienta na koszt własny i

  własnym staraniem porady lekarskiej.

  4. Firma nie ponosi odpowiedzialności za wypadki wynikające z niestosowania

  się do poleceń instruktora.

  5. Uczestnictwo w zajęciach, na które firma sprzedaje karnety, po spożyciu

  alkoholu lub innych środków odurzających jest zabronione.

  6. Karnet stanowi dowód uiszczenia opłaty za zajęcia, a jego wykupienie jest

  równoznaczne z rezerwacją miejsca.

  7
  . W przypadku dwóch nieobecności w miesiącu, korzystający z karnetu

  może wziąć udział w zajęciach w ramach miesiąca, na który został

  wykupiony karnet, ćwicząc w innej grupie jednakże po wcześniejszym

  uzgodnieniu z przedstawicielem Firmy terminów i w przypadku wolnych

  miejsc w grupach.

  8. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn leżących po stronie Firmy, a

  także z przyczyn stanowiących siłę wyższą, opłata za niewykorzystane

  zajęcia przechodzi na kolejny miesiąc lub na wniosek Klienta, zostaje mu

  zwrócona.

  9. Klient ma prawo do rozwiązania umowy stanowiącej przedmiot transakcji.

  W tym celu Klient złoży wypowiedzenie w formie pisemnej (dopuszcza

  się forma mailową). Umowa ulega rozwiązaniu w chwili otrzymania przez

  Firmę oświadczenia Klienta.

  III. Zasady ogólne sprzedaży karnetów.

  1.Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby oferta, która jest

  2. Przed złożeniem Zamówienia Klient zobowiązuje się do zapoznania

  prezentowana na stronie Sklepu była kompletna i aktualna. Gdyby

  okazało się, że któryś z Przedmiotów transakcji nie jest dostępny,

  Firma bezzwłocznie poinformuje o tym Klienta drogą telefoniczną

  lub mailową.

  się z niniejszym Regulaminem. Warunkiem złożenia Zamówienia i

  dokonania transakcji jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

  IV. Zamówienia.

  1.Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową

  Sklepu,

  2. Zamówienia na stronie internetowej Sklepu można składać 24

  godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, wszystkie dni w roku.

  3.Zamówienie staje się skuteczne z chwilą prawidłowego

  wypełnienia przez Kupującego formularza zamówienia

  opublikowanego na stronie internetowej Sklepu oraz podania

  danych kontaktowych (nr telefonu i adres e-mail).

  4.Zamówienia wypełnione nieprawidłowo mogą być przez

  Firmę anulowane, jeśli na wezwanie Firmy Klient nie dokona

  korekty.

  5.Prawidłowo złożone zamówienie zostanie potwierdzone

  automatyczną odpowiedzą Sklepu na adres e-mailowy

  Klienta.

  6.Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie

  drogą elektroniczną na wskazany przez siebie adres e-mail

  elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych.

  V. Ceny.

  1. Wszystkie ceny podane w Sklepie stanowią ceny brutto i wyrażone są w

  złotych polskich.

  2. Cena karnetu jest obliczana na podstawie ilości wejść w danym miesiącu.

  VI. Płatności.

  1. Płatności dokonywane są za pośrednictwem PayU S.A.

  z siedzibą w Poznaniu, jako administratora danych (60-

  324 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru

  przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań

  – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy

  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.

  VII. Potwierdzenie zawarcia umowy/zakupu karnetu

  Potwierdzenie zakupu karnetu stanowi wydruk otrzymanego od

  Firmy z adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. przyjęcia zamówienia oraz

  potwierdzenia przelewu, które należy okazać przed rozpoczęciem

  pierwszych zajęć.

  VIII. Reklamacje.

  1. W przypadku niezgodności karnetu z zawartym na stronie internetowej

  Sklepu opisem (niezgodność z umową), Klient ma prawo reklamować

  karnet przesyłając na adres Firmy pismo z opisem rodzaju niezgodności.

  2. W przypadku przyjęcia reklamacji Firma zwróci Klientowi cenę karnetu.

  3. Klient traci uprawnienia przewidziane w Ustawie o szczególnych warunkach

  sprzedaży konsumenckiej oraz Kodeksie cywilnym, jeżeli nie powiadomi

  Firmy w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od stwierdzenia niezgodności nie

  zawiadomi o tym fakcie Firmy.

  4. W przypadku stwierdzenia przez klienta niezgodności karnetu z umową

  powinien on bezzwłocznie zaprzestać uczestniczenia w zajęciach i

  powiadomić o tym fakcie Firmę. Uczestniczenie przez Klienta w objętych

  karnetem zajęciach oznacza uznanie zgodności karnetu z umową

  IX. Dane osobowe. Pliki „cookies”. Polityka prywatności.

  1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez

  Klientów w związku z zakupem jest Firma. Dane te są przechowywane

  zgodnie z przepisami prawa.

  2. Podczas składania Zamówienia, Kupujący wyraża zgodę na

  umieszczanie jego danych osobowych w bazie danych prowadzonych

  przez Firmę w celu ich przetwarzania w związku z realizacją

  Zamówienia. W przypadku wyrażenia takiej zgody Kupujący ma

  prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania a także żądania ich

  usunięcia.

  3. Niezbędne do zrealizowania płatności dane osobowe Klientów,

  dokonujących płatności za nabywane towary/produkty/usługi są

  przekazywane spółce PayU S.A. Dane te przekazywane są dobrowolnie.

  Klienci mają prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania.

  4. Aby ułatwić korzystanie z serwisu, mechanizm nim zarządzający

  wykorzystuje technologię znaną jako cookies– informacje zapisywane

  przez serwer z którego korzysta Firma na komputerze użytkownika.

  Klient może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce

  internetowej opcję przyjmowania cookies. Może to spowodować jednak

  pewne utrudnienia w korzystaniu z serwisu.

  X. Postanowienia ogólne.

  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie

  mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów

  prawa.

  2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu w tym z

  wykonywaniem umów zawartych pomiędzy Firmą a Klientem, będą

  rozpatrywane przez Sąd Powszechny właściwy rzeczowo i miejscowo

  zgodnie z Kodeksem Postępowania Cywilnego.

  3. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego

  Regulaminu z tym jednak zastrzeżeniem, że do umów zawartych przed

  zmianą Regulaminu stosuje się wersję obowiązującą w chwili złożenia

  zamówienia przez Klienta.

  4. Regulamin obowiązuje od 20.09.2012.

  body infolinia

  body infolinia

  Infolinia

  733 412 477

  Bezpłatny poradnik odchudzania!
  Zapisz się na nasz newsletter, aby otrzymać bezpłatny poradnik odchudzania i dowiedzieć się jak przestać zajadać problemy oraz jak schudnąć i utrzymać wymarzoną wagę.
   
   

  Chcesz się wyciszyć i zarazem zażyć

  aktywności fizycznej?

  Centrum Odchudzania Figura jest właśnie dla Ciebie! Specjalnie dobrane zajęcia fitness poprawią stan Twojej aktywności fizycznej i zdrowia. Kameralny klub, niezwykle przyjazna atmosfera sprawią, że fantastycznie spędzisz wolny czas ćwicząc i relaksując się jednocześnie!

  Naszą pasją jest Twój lepszy i zdrowszy styl życia oraz uśmiech, który widzimy po odwiedzinach w naszym klubie. Przyjdź do Centrum Odchudzania Figura i pozwól nam o Siebie zadbać! Mamy w tym doświadczenie :-)

  Masz pytania? Zostaw swoje dane a my
  skontaktujemy się z Tobą!

  * gwiazdką, oznaczono
  pola obowiązkowe.
  zaakceptuj regulamin

  logo fb

  bottom hr

  logo zdrowie

  bottom hr

  logo aqua

  honorujemy karty:
  footer logo (1)
  footer logo (2)
  footer logo (3)
  benefit